Ons onderwijs

's Morgens richten we ons vooral op rekenen en taal, omdat een goede basis belangrijk is. Later op de dag werken we in al onze groepen vanuit thema's en is er ruimte voor brede talentontwikkeling, zodat ieder kind tot bloei kan komen.

Vanuit thema’s bieden we geïntegreerd onderwijs aan waarin de vakgebieden geschiedenis, aardrijkskunde, mens & maatschappij, kunstzinnige vorming, muziek, natuur, wetenschap & techniek, ICT, internationaal, rekenen en taal samenkomen.

Burgerschapsonderwijs bieden we geïntegreerd aan. Wanneer de kinderen bijvoorbeeld leren hoe we in Nederland wonen, wordt ook de verbinding gemaakt met andere landen en culturen in de rest van de wereld. Verder maken we met regelmaat gebruik van al het moois dat de Dordtse binnenstad ons te bieden heeft. We gaan naar de markt, maken stadswandelingen, we bezoeken verschillende musea etc. Vanuit de thema’s sluiten de vakgebieden mens & maatschappij en internationaal hier mooi op aan. Hetzelfde geldt voor onze filosofielessen. Deze zijn een vast onderdeel van ons programma. Een filosofisch gesprek begint met bijvoorbeeld een gedicht, kunstvoorwerp of gebeurtenis, waarop een filosofische vraag volgt. Bijvoorbeeld: “Wat als er geen tijd was?” of “Wat is van waarde?”. Door een veelzijdige mix van kinderen, met elk hun eigen achtergrond, komen er waardevolle gesprekken op gang waar ieder kind leert zijn eigen standpunt te verwoorden en verschillen tussen elkaar te accepteren en waarderen.

Verder besteden we wekelijks aandacht aan bewegingsonderwijs. Twee keer per week genieten de kinderen van een gymles in de speelzaal of gymzaal.

We vinden het belangrijk dat kinderen leren hun kwaliteiten en uitdagingen te benoemen, zodat ze zich goed voelen en trots zijn op wat ze kunnen. We richten ons op de ontwikkelingen die kinderen ten opzichte van zichzelf doormaken.