Vakgebieden

Rekenen, taal en lezen
Wereldoriëntatie
Gym
Expressie

De Statenschool is een Jenaplanschol en wij werken met stamgroepen. In een stamgroep zitten kinderen uit twee of drie verschillende leerjaren bij elkaar, bijvoorbeeld groep 3, 4 en 5. Wij kiezen hiervoor, omdat wij in het onderwijs willen uitgaan van de verschillen in ontwikkeling. Bovendien is een kind vaak van huis uit gewend om met verschillende leeftijden om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan het eigen gezin (jongere of oudere broers en zussen) of buurtkinderen.

In een stamgroep ervaart een kind hoe het is om de jongste, de middelste en de oudste te zijn. Zo leert een kind hoe het is om geholpen te worden door een ouder kind en om zelf jongere kinderen te helpen. Hierdoor krijgt een kind ook inzicht in welke ontwikkeling het zelf heeft doorgemaakt.