Praktische informatie

Onze schooltijden
Op onze school geven we les volgens het continue rooster, dat wil zeggen dat de kinderen hun lunch op school eten met elkaar en de stamgroepleiders. De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk. Vanaf 8.15 uur openen we onze deuren, zodat we de dag om 8.30 uur kunnen starten. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag duurt de schooldag tot 14.30 uur en op woensdag gaan de kinderen om 12.00 uur naar huis.

Vakantierooster 2022-2023
Herfstvakantie - 22-10-2022 t/m 30-10-2022
Kerstvakantie - 24-12-2022 t/m 08-01-2023
Voorjaarsvakantie - 25-02-2023 t/m 05-03-2023
Extra vrij - Goede Vrijdag - 07-04-2023
Tweede Paasdag - 10-04-2023
Meivakantie - 22-04-2023 t/m 07-05-2023
Hemelvaartsdag - 18-05-2023
Extra vrij - Dag na Hemelvaartsdag - 19-05-2023
Tweede Pinksterdag - 29-05-2023
Zomervakantie - 08-07-2023 t/m 20-08-2023

Studiedagen 2022-2023
21-10-2022
31-10-2022
23-12-2022
10-02-2023
06-03-2023
30-03-2023
19-06-2023
07-07-2023

Aangepaste schooltijden
Koningsspelen: 21-04-2023
Groep 1/2 van 9.00 tot 11.30
Groep 3 t/m 8 van 8.30 tot 12.00