Nestas - Statenschool > Onze school > Praktische informatie

Praktische informatie

Onze schooltijden 

 
Op onze school geven we les volgens het continue rooster, dat wil zeggen dat de kinderen hun lunch op school eten met elkaar en de stamgroepleiders. De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk. Vanaf 8.15 uur openen we onze deuren, zodat we de dag om 8.30 uur kunnen starten. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag duurt de schooldag tot 14.30 uur en op woensdag gaan de kinderen om 12.00 uur naar huis. 
 
Vakantierooster 2023-2024 
Herfstvakantie - 13-10-2023 t/m 22-10-2023  

Kerstvakantie - 23-12-2022 t/m 08-01-2024  

Voorjaarsvakantie - 17-02-2024 t/m 25-02-2024  

Goede Vrijdag - 29-03-2024 
Tweede Paasdag - 01-04-2024 
Meivakantie - 27-04-2024 t/m 12-05-2024 
Tweede Pinksterdag - 20-05-2024 
Zomervakantie - 13-07-2024 t/m 25-08-2024 

 
Studiedagen 2023-2024 
Vrijdag 13 oktober 2023 

Maandag 8 januari 2024 

Maandag 22 januari 2024 (Nestas Onderwijsfestival) 

Vrijdag 2 februari 2024 

Woensdag 17 april 2024 

Vrijdag 21 juni 2024 
 
Aangepaste schooltijden 2023-2024 
Koningsspelen: 26-04-2023 van 9.00 tot 12.00