Nestas - Statenschool > Onze school > Visie en identiteit

Visie en identiteit

De school is de wereld in het klein. In een rijke en inspirerende leeromgeving groeien kinderen door te spreken, werken, spelen en vieren. In gezamenlijkheid ontwikkelen kinderen, ouders en stamgroepleiders zich.

Binnen ons evenwichtig onderwijsaanbod waarin gelijkwaardig aandacht is voor rekenen, taal en wereldoriëntatie, ontwikkelen onze kinderen zich tot actieve wereldburgers. Door thematisch te werken maken we wereldoriëntatie het hart van ons onderwijs, waarin alle vakgebieden samenkomen.

Vanuit het jenaplan gedachtegoed staan op de Statenschool relaties centraal:

1. De relatie van het kind met zichzelf
2. De relatie van het kind met de ander en het andere
3. De relatie van het kind met de wereld